002/04013/19

Wyburzenie budynku D oraz rozbiórka budynku gospodarczego (baraku) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.18-03-2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

2.18-03-2019r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.18-03-2019r.Wykaz dokumentacji technicznej - Załącznik nr 1 do SIWZ
4.18-03-2019r.Wykaz przedmiarów robót - Załącznik nr 2 do SIWZ
5.18-03-2019r.Wykaz STWIOR - Załącznik nr 3 do SIWZ
6.18-03-2019r.Dodatkowe informacje
7.19-03-2019r.Formularze w wersji edytowalnej
8.22-03-2019r.Odpowiedzi na pytania 1
9.29-03-2019r.Pismo z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert oraz odpowiedzi na pytania 2
10.29-03-2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin składania ofert: 9 kwietnia 2019r.

11.02-04-2019r.Odpowiedzi na pytania 3
12.10-04-2019r.Informacja z otwarcia ofert
13.29-05-2019r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej