003/04008/18

Wykonanie instalacji odgromowej budynków E, L, G Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach przy ul. 1 Maja 47, ul. 1 Maja 45, ul. Bogucickiej 3d oraz remont dachu

i roboty elewacyjne wraz z naprawą balkonów budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 47

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.21-03-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 06 kwietnia 2018r.

2.21-03-2018Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.21-03-2018

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacje wykonawcze

Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary robót

Załącznik nr 3 do SIWZ - STWiOR

4.21-03-2018Formularze SIWZ w wersji edytowalnej
5.06-04-2018Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 06-04-2018 r.
6.16-04-2018Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej