027/02013/14

Usługa ochrony, dozoru, monitoring obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersystetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach

Lp. DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.28-07-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 5 sierpnia 2014 r.

2.28-07-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.29-07-2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Nowy termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2014r. 

4.29-07-2014Zmiana treści SIWZ, odpowiedź na pytanie
5.29-07-2014SIWZ uwzględniająca zmiany wprowadzone w dniu 29 lipca 2014r.
6.31-07-2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin otwarcia ofert: 8 sierpnia 2014r.

7.31-07-2014Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert
8.04-08-2014SIWZ uwzględniająca zmiany wprowadzone w dniu 29 lipca 2014r. - wersja edytowalna
9.05-08-2014Odpowiedzi na pytania
10.26-08-2014Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
11.29-08-2014Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej po uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy