043/04043/14

Usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz przynależnych instalacji na obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz systemu detekcji gazów w garażu w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych

 

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.24-11-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 2 grudnia 2014 r.

2.24-11-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.24-11-2014SIWZ w wersji edytowalnej
4.28-11-2014Odpowiedź na pytanie
5.28-11-2014Odpowiedź na pytanie 2
6.15-12-2014Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej