BZP/004/07001/19

Druk publikacji naukowych opatrzonych numerami ISBN i ISSN

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.16-05-2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Data otwarcia: 24 maja 2019r.

2.16-05-2019r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.16-05-2019r.Załączniki nr 1 SIWZ
4.24-05-2019Informacja z otwarcia ofert
5.31-05-2019r.Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie modułu I oraz wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie modułu II