Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych

Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SYSTEMÓW AUDIOWIZUALNYCH W SALACH DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

Dostawa materiałów promocyjnych

 

 

BZP 006/04007/21

Dostawa wraz z montażem systemów audiowizualnych w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – w modułach