Formy działania

Formy działania Centrum to:

  1. opracowywanie i realizowanie programów interdyscyplinarnych badań naukowych oraz publikowanie ich wyników;
  2. opracowywanie programów socjalnych, służących procesom restrukturyzacji przedsiębiorstw; organizowanie konferencji naukowych poświęconych różnym aspektom Społecznego Dialogu Pracy;
  3. organizowanie szkoleń dla działaczy związkowych, pracodawców i przedstawicieli władz lokalnych przygotowujących do udziału w Społecznym Dialogu Pracy;
  4. opracowywanie ekspertyz naukowych, służących Społecznemu Dialogowi Pracy;
  5. gromadzenie publikacji i dokumentów stanowiących źródło informacji i pomocy w kształceniu dla potrzeb Społecznego Dialogu Pracy.