Centrum Badań i Rozwoju

Centrum Badań i Rozwoju - CBiR (do 30 września 2020 roku Centrum Badań i Transferu Wiedzy, przed 25 marca 2015 roku funkcjonowało jako Centrum Badań i Ekspertyz) rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku i funkcjonuje jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Założycielką oraz wieloletnim Dyrektorem Centrum Badań i Ekspertyz była prof. dr hab. Zofia Kędzior.

Misją CBiR jest integracja środowiska naukowo-badawczego w procesie świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsultacyjnych i edukacyjnych.

CBiR jest zarejestrowane w „Central Consultancy Register PHARE/TACIS” w Brukseli. No POL-20548.

Od 1998 roku jednostka należy do Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Réseau PGV).

Aktualności

brak nowości na liście.