Kontakt

Centrum Badań i Rozwoju

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Budynek Rektoratu; pokoje 1.13-1.18

e-mail: cbir@ue.katowice.pl
tel. (32) 257 73 33
www.ue.katowice.pl/cbir

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu

Adrian Wawro

Kierownik Działu Badań, Ekspertyz i Konsultingu
ul. 1 Maja 50
Budynek: Rektorat; pok. 1.13
40-287 Katowice

Kamil Leonik

Młodszy Specjalista
ul. 1 Maja 50
Budynek: Rektorat; pok. 1.14
40-287 Katowice

Marcin Dusza

Młodszy Specjalista
ul. 1 Maja 50
Budynek: Rektorat; pok. 1.14
40-287 Katowice