Przejdź do menu Przejdź do treści

Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami na konferencji pt. "Dostępność podmiotów publicznych województwa śląskiego"

W dniu 8 września 2022 roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie odbyła się konferencja pt. "Dostępność podmiotów publicznych województwa śląskiego – próba podsumowania 3 lat funkcjonowania przepisów o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami".

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego (FIRR) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przedstawicielami naszej Uczelni byli: Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami dr Maria Gorczyńska, prof. UE oraz Koordynator ds. dostępności Agnieszka Sokołowska-Pikoń.

Celem spotkania było przedstawienie zmian w postrzeganiu potrzeby dostępności przez podmioty publiczne od momentu wejścia w życie "Ustawy o zapewnieniu dostępności".

W wystąpieniu zostały omówione wyniki zewnętrznego audytu przeprowadzonego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w 2019 roku oraz zaprezentowano zmiany jakie zaszły na przestrzeni lat zarówno w obszarze regulacji prawnych, architektury oraz w zakresie realizowanych projektów na UE. Wskazane zostały także dalsze zachodzące zmiany takie jak rozpoczęcie realizacji budowy wind w budynku B i C oraz rezultaty, które mają być osiągnięte poprzez realizację projektu "UEKat dostępny" w ramach programu NCBiR.

Miło nam poinformować, że przedstawione działania prowadzone przez Uniwersytet zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników konferencji. Podczas wolnej dyskusji podkreślono konkretność podjętych działań, różnorodność form wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także zwrócono uwagę na podjęte działania w ramach społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Uczestnictwo naszego Uniwersytetu w tego typu wydarzeniach jest bardzo cenne, ponieważ podczas ich trwania dochodzi do wymiany wzajemnych doświadczeń, pomysłów z podmiotami publicznymi, działającymi niekoniecznie w obszarze edukacji, co pozwala szerzej spojrzeć na problemy osób ze szczególnymi potrzebami. Spotkania tego typu utwierdzają w przekonaniu, że podstawową kwestią, o którą muszą troszczyć się osoby zaangażowane w działania na rzecz dostępności jest budowanie świadomości dot. osób ze szczególnymi potrzebami, propagowanie akceptacji i integracji tych osób w społeczeństwie.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy