Przejdź do menu Przejdź do treści

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) - Katowice, ul. Bogucicka 5

Wejście do budynku
Główne wejście do budynku jest na poziomie holu (nad parkingiem). Budynek z punktem informacyjnym posiada jedno ogólnodostępne wejście. Przestrzeń manewrowa została zachowana (uwaga: drzwi są ciężkie).

Portiernia - punkt informacyjny, 4 metry, na wprost od wejścia głównego, tel. 32-257-71-90.

Parking
Wjazd na parking możliwy po kontakcie telefonicznym z portiernią (szlaban). Wyznaczono 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową oznaczone kolorem białym i niebieskim. Miejsca są usytuowane bezpośrednio przy budynku. Wejście do budynku możliwe z poziomu parkingu.

Korytarze
Budynek posiada dwie klatki schodowe. Szerokie korytarze pozwalają na swobodne przemieszczenie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
W budynku są cztery windy. Przyciski w windzie oznaczone są alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. (Uwaga: parking oznaczony jest jako poziom 1, parter/hol oznaczony jest jako poziom 2, I piętro to poziom 3, itd.).

Szatnia
W budynku znajduje się szatnia, 5 m na lewo od punktu informacyjnego.

Toalety
W holu (poziom 2) oraz na III piętrze (poziom 5) zlokalizowana jest toaleta koedukacyjna dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową (uwaga: ciężkie drzwi).

Dostosowania w budynku
Punkt recepcyjny, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. Przy windach znajdują się plany tyflograficzne, ułatwiające komunikację osobom niewidomym i słabowidzącym.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku znajduje się Biblioteka Specjalistyczna. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy