Przejdź do menu Przejdź do treści

Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami jest dr Maria Gorczyńska, prof. UE.
Kontakt: Budynek A, pokój 106, tel. 32-257-7960, e-mail: maria.gorczynska@uekat.pl

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

  • reprezentowanie interesów osób ze szczególnymi potrzebami przed organami Uniwersytetu, społecznością akademicką i podmiotami zewnętrznymi;

  • podejmowanie decyzji dotyczących rozdysponowywania środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom ze szczególnymi potrzebami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształcenia na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzenia działalności naukowej;

  • opiniowanie wniosków o udzielenie wsparcia lub zatwierdzanie udzielenia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Regulaminem Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami;

  • podejmowanie działań na rzecz przestrzegania i właściwego traktowania osób ze szczególnymi potrzebami;

  • rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących braku dostępności;

  • współpraca z Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

     

    Pełnomocnik może podejmować również inne działania w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, wynikające z toku realizowanych zadań i planów, a także te zlecone przez organy Uniwersytetu, w tym wynikające z podpisanych umów i porozumień z podmiotami zewnętrznymi.

 

KONSULTACJE: 

W roku akademickim 2023/2024 - SEMESTR LETNI: stacjonarnie, pokój 106, budynek A - Aktualne TERMINY 

Jest możliwość także kontaktu mailowego: maria.gorczynska@uekat.pl

 

Zakres działań Pełnomocnika Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami reguluje Zarządzenie nr 85/23

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3