Aktualności

Przedłużenie składania wniosków

W związku z zawieszeniem tradycyjnej formy działalności Uczelni oraz wprowadzonymi ograniczeniami uprzejmie informujemy, że do 10 kwietnia br. włącznie, przedłużamy możliwość składania wniosków o zapotrzebowanie ze środków z działalności naukowo -... [Więcej]


Szybki dostęp do instrukcji. Nowa witryna FAQ!

Zachęcamy do zapoznania się z nową witryną "Najczęściej zadawanych pytań - FAQ". [Więcej]


Utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych

Informujemy, że z uwagi na prowadzone przez firmę zewnętrzną prace techniczne, związane z usunięciem awarii systemu dziekanatowego, mogą występować czasowe utrudnienia w dostępie do Wirtualnej Uczelni, w tym planów zajęć i protokołów. Za... [Więcej]


Instrukcja generowania planu zajęć

W dziale FAQ została umieszczona instrukcja generowania planu zajęć przez użytkownika Wirtualnej Uczelni (link). W przypadku problemów, prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym: +48 32257 7650. [Więcej]


Nowe kody SPSS

Dostępne są nowe kody do oprogramowania SPSS! [Więcej]


Nowe kody Statistica

Dostępne są nowe kody do oprogramowania Statistica! [Więcej]


Microsoft Imagine - wypożyczanie oprogramowania

Włączona została usługa wypożyczania oprogramowania Microsoft Imagine! [Więcej]