Aktualności

Udostępnienie portalu Lex

W związku z podpisaniem nowej umowy z firmą Wolters Kluwer, został udostępniony portal Lex dla pracowników oraz studentów na terenie kampusu uczelni, pod adresem https://ip.lex.pl. W budynku CNTI ogólny dostęp jest możliwy również w czytelni... [Więcej]


Sprawdzenie sprzętu informatycznego

Szanowni Państwo. W związku z zapisami zarządzenia nr 112/17 z 11 września 2017, Centrum Informatyczne na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej może uczestniczyć w procedurze sprawdzania stanu sprzętu informatycznego, zwracanego przez... [Więcej]


Aktualne kody do oprogramowania PS IMAGO

Dostępne są aktualne kody do oprogramowania PS Imago 4 (SPSS 24). Aby uzyskać kody licencyjne należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w zakładce Wypożyczanie oprogramowania/SPSS. UWAGA! Oprogramowanie PS Imago 4 nie jest kompatybilne z... [Więcej]


Aktualne kody do oprogramowania Statistica

Dostępne są aktualne kody, które umożliwią przedłużenie działania już zainstalowanego oprogramowania Statistica w wersji 12.5 [Więcej]


Przyjmowanie zleceń

Przyjmowanie zleceń - pomoc informatyczna 32 257 7650. [Więcej]


Przewodnik i generator dwujęzycznej stopki e-mail

W związku z wdrożeniem na Uniwersytecie dwujęzycznej sygnatury e-mail prezentujemy przewodnik oraz specjalny generator, który ułatwi Państwu ustawienie stopki mailowej na skrzynkach pocztowych. [Więcej]


Windows 10

Informujemy, że została uruchomiona pula z systemem operacyjnym Windows 10 w laboratoriach komputerowych. [Więcej]