Portal usług informatycznych

Dla pracowników i studentów został uruchomiony Portal usług informatycznych.

Dla pracowników i studentów został uruchomiony Portal usług informatycznych, w którym obecnie można uzyskać licencje na oprogramowanie udostępnione do celów dydaktycznych, instalowane na komputerach prywatnych.
Dostępny jest m.in bezpłatny pakiet MS Office 365 dla wszystkich studentów - szczegóły na stronie Udostępnianie oprogramowania.