Udostępnienie portalu Lex

W związku z podpisaniem nowej umowy z firmą Wolters Kluwer, został udostępniony portal Lex dla pracowników oraz studentów na terenie kampusu uczelni, pod adresem https://ip.lex.pl.


W budynku CNTI ogólny dostęp jest możliwy również w czytelni multimedialnej.

Zapraszamy do korzystania!