Statistica

Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE.


W przypadku problemów z działaniem oprogramowania Statistica, prosimy o sprawdzenie czy program antywirusowy nie dodaje jednego z plików Statistici do kwarantanny. Tutaj można znaleźć instrukcję jak poprawnie skonfigurować program F-Secure.


Uzyskanie dostępu do wybranego oprogramowania, następuje zgodnie z wymienionymi procedurami.

  1. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania Statistica, należy z konta w domenie uekat.pl lub edu.uekat.pl wypełnić formularz elektroniczny i zapoznać się z informacją wysłaną w wiadomości zwrotnej.

    UWAGA: W przypadku wyboru kilku programów należy zaznaczyć odpowiednie pola!

  2. Wypełnić formularz bezpośrednio na stronie firmy StatSoft UWAGA: W formularzu koniecznie należy podać uczelniany adres pocztowy. Po wypełnieniu formularza istnieje możliwość wydrukowania karty rejestracyjnej  UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z treścią licencji i używać oprogramowania tylko na użytek własny w celach dydaktycznych zgodnych z programem studiów. 
  3. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych pocztą elektroniczną. 
  4. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych.