Przejdź do menu Przejdź do treści

Do zadań Centrum należy:

 

 1. Wspomaganie obsługi procesu dydaktycznego, w szczególności
  • zabezpieczenie techniczne prawidłowej eksploatacji systemu zarządzania uczelnią,
  • zapewnienie prawidłowego działania stanowisk w laboratoriach komputerowych powierzonym Centrum,
  • pomoc w przeprowadzaniu egzaminów sesyjnych i kolokwiów w oparciu o dedykowany specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie,
  • współpraca z innymi jednostkami w celu zapewnienia prawidłowego działania sprzętu informatycznego w salach wykładowych i ćwiczeniowych.
 2. Administrowanie serwerami sieci komputerowej Uczelni, powierzonymi Centrum.
 3. Administrowanie i obsługa systemu telekonferencyjnego.
 4. Administrowanie systemem zarządzania treścią.
 5. Zapewnienie pracownikom i studentom dostępu do poczty elektronicznej z uwzględnieniem finansowych, technicznych i organizacyjnych możliwości Uczelni.
 6. Zapewnienie ciągłości dostępu do innych podstawowych usług sieci Internet z uwzględnieniem finansowych, technicznych i organizacyjnych możliwości Uczelni.
 7. Wdrożenia oraz konserwacje sieci komputerowych Uczelni.
 8. Konserwacja i serwis sprzętu informatycznego.
 9. Prowadzenie Magazynu Specjalistycznego, w szczególności zapewniającego niezbędne materiały, akcesoria i części zamiennie wymagane dla prac serwisowych i związanych z konserwacją sieci.
 10. Prowadzenie ewidencji uczelnianych i wydziałowych.
 11. Obsługa licencji uczelnianych i wydziałowych.
 12. Instalowanie i aktualizowanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego w laboratoriach dydaktycznych (z wyłączeniem specjalistycznych laboratoriów katedralnych) oraz w powierzonym pracownikom Uczelni sprzęcie komputerowym.
 13. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie obsługi i wykorzystania programowania aplikacyjnego.
 14. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie obsługi systemu zarządzania uczelnią.
 15. Kompleksowa realizacja zakupów sprzętu informatycznego i programowania w zakresie określonym dla jednostki realizującej zamówienia publiczne.
 16. Współuczestniczenie w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji informatycznych.
 17. Przygotowanie analiz, planów, wniosków i raportów związanych z informatyzacją Uczelni.
 18. Wdrażanie nowych technik i technologii informatycznych.
 19. Obsługa procesów organizacyjno- administracyjnych Uczelni.
 20. Wspomaganie obsługi procesu rekrutacji od strony technicznej i organizacyjnej.
 21. Pomoc w obsłudze uroczystości i innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 22. Pomoc informatyczna w prowadzonych przez inne jednostki badaniach naukowych.
 23. Świadczenie w ograniczonym zakresie usług dla użytkowników z zewnątrz.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca