42. Akademia Kariery – bezpłatne szkolenia i warsztaty dla studentów i absolwentów naszej Uczelni

Trwają bezpłatne szkolenia i warsztaty organizowane przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w ramach 42. Akademii Kariery.

Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń

25.10.2021, godz. 10:00-11:15, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Cel szkolenia

Znalezienie rozwiązań, jak zarządzać w górę, nie zawsze jest łatwe. Dobrą wiadomością jest to, że każdy ma moc wpływania na jakość współpracy z kluczowym zasobem, szefem! Warsztaty te oferują świadome i strategiczne podejście do budowania pozytywnych relacji z własnym menedżerem i przynoszą szeroko rozumiane ekonomiczne korzyści.

Program

 1. Poznaj i sympatyzuj ze swoim szefem.
 2. Uzgodnij wspólne cele.
 3. Twórz rozwiązania, a nie problemy.
 4. Zostań ambasadorem swojego zespołu.
 5. Pozostań lojalny, uczciwy i godny zaufania. 

Organizatorzy

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. 

Prowadzący

Julia Kuczera: dołączyła do Fujitsu jako konsultant pierwszej linii wsparcia w 2012 roku następnie przeszła ścieżkę kariery od roli kontrolera procesu ITIL do roli kierownika zespołu, który jest częścią linii biznesowej Remote Infrastructure Management. Julia Kuczera jest odpowiedzialna za dostarczanie usług przechowywania danych dla klientów regionu NWE. Ma 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi - pracując z zespołami o różnym profilu i członkami zespołu o różnorodności pochodzenia, wyznania czy wieku. Prywatnie jej głównym źródłem szczęścia jest jej pies. Czerpie wiele inspiracji ze sztuki i natury.

Miejsce

Wydarzenie odbywać się będzie online na platformie MS Teams, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i firmę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.:

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
 2. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora.  

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

Uczestnicy, godząc się na udział w wydarzenia, akceptują jego zasady.

Formularz zgłoszeniowy

26.10.2021, godz. 10:00-11:30, PFR PORTAL PPK Sp. z o.o.

Cele spotkania

 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji finansowej, a także zagadnień związanych ze zmianami demograficznymi i ich wpływem na nasze emerytury w przyszłości.
 2. Prezentacja ogólnodostępnych programów oszczędnościowo-emerytalnych. 

Program

 1. Demografia a system emerytalny w Polsce.
 2. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe.
 3. Czym są Pracownicze Programy Emerytalne.
 4. Czym są IKE i IKZE.
 5. Czym będzie OIPE.  

Organizatorzy

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz PFR PORTAL PPK Sp. z o.o. 

Prowadzący

Aleksandra Złocka-Siudy - dyplomowany trener biznesu Uniwersytetu SWPS. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym. Od 2020 roku trener i ekspert regionalny PPK w PFR Portal PPK prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz programów emerytalnych. Z pasją dzieli się wiedzą i pomaga rozwijać się innym. Zainteresowania: podróże, joga, książki/audiobooki.

 

Miejsce

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie „Transmisjeonline” PFR PORTAL PPK Sp. z o.o.

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i firmę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.:

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
 2. PFR PORTAL PPK Sp. z o.o. można się zapoznać u administratora, na niniejszej stronie internetowej – w załączniku 1.

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu i PFR PORTAL PPK Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

Uczestnicy, godząc się na udział w wydarzenia, akceptują jego zasady.

Formularz zgłoszeniowy

26.10.2021, godz. 12:00-14:00, Prime Group

Purpose of the training

The goal of this session if is to give students an overview about an international management career in IT and powerful inputs and advices from a Career Manager and Coach on how to jumpstart your professional growth and be selected by companies.

Program

 1. Prime Group presentation – A brief presentation about our group, our international companies, our career opportunities in Poland and abroad and our recruitment process.
 2. The role of a Business Manager – Understanding the function and its pillar.
 3. How to prepare to become a Business manager.
 4. Key Skills for success in management and business development.
 5. Business Manager testimonial. 

Organizers

Center for Career and Cooperation with Graduates of the University of Economics in Katowice and Prime Group. 

Training will be led by:

Frederico Van der Kellen: „The risks I've taken and decisions I've made are my greatest Wins!! I'm a driven and self-motivated person with a diversified international experience in searching, developing and enhancing Talent. As a Level 3 International Certified Coach by Institute of Executive Coaching and Leadership (ICF Accredited), I work with individuals and teams to lift organisational performance, improving engagement and increasing effectiveness. I provide support, facilitate structured conversations and action plans, with measurable outcomes for both the individual and the Organisation. I strive to help individuals reach their full potential and goals by bringing out their best in their professional, personal and social lives. As a believer in Diversification as much as in Specialisation, I managed to acquire a very particular set of skills in Organisational Coaching, Talent Management, Talent Acquisition, Executive Search and Career Development, which allowed me to adapt to the demands of different markets in multiple business sectors - Entertainment, Aviation, Consulting - across 4 different Continents. Over the years, I've had the clarity and energy to always follow my passions, dreams, planning and mobilizing resources to make them true. As a life enthusiast, I enjoy stepping out of my comfort zone, adapting to different realities and absorbing experiences in order to keep making my journey as remarkable and memorable as it has been.Areas of interest and expertise: Executive & Organisational Coaching | Corporate Placement | Training & Development Search | Career development | Change Management".

Place

The event will take place on platform ZOOM, Prime Group.

Applications

The application form is used to organize the training and the personal data provided by participants for the purpose of participating in the training will be processed for these purposes by two organizers, i.e. University of Economics in Katowice and Prime Group:

The relevant RODO information clause of the administrators, which are:

 1. University of Economics in Katowice, can be obtained from the administrator, on the administrator's website and in the administrator's Public Information Bulletin.
 2. Prime Group, can be obtained from the administrator or on the administrator's website

The event may be recorded by the Organizers. Screenshots may be taken during the event. The aforementioned recordings and screenshots can then be published on the website of the University of Economics in Katowice and Prime Group as part of the report / information on the training organization. By participating in the event, you consent to the publication of your image.

By agreeing to participate in the event, participants accept its rules.

Application form

27.10.2021, w godz. 10:00-12:00, Fundacja Aktywizacja

Cele szkolenia

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy.
 2. Przedstawienie aspektów zakładania działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnościami.

Program

 1. Akty prawne regulujące prawo pracy.
 2. Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.
 3. Zasady ogólne Kodeksu Pracy.
 4. Prawo pracy, a osoby niepełnosprawne – uprawnienia osób niepełnosprawnych w zakresie prawa pracy: przepisy ustawowe.
 5. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 6. Dyskryminacja – definicja, rodzaje i przeciwdziałanie.
 7. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Wymogi formalne działalności gospodarczej oraz obowiązki przyszłego przedsiębiorcy.
 9. Ulgi przysługujące osobom z niepełnosprawnościami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 10. Szczegółowe omówienie form finansowania działalności gospodarczej. 

Organizatorzy

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Fundacja Aktywizacja. 

Prowadzący

Mateusz Gruntowski - radca prawny Fundacji Aktywizacja, w zespole od 11 lat. Specjalista z zakresu problematyki zatrudniania oraz reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Trener z zakresu: prawa pracy, nauki pisania pism urzędowych, zakładania działalności gospodarczej, praw pacjenta czy konsumenckich.

Miejsce

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie ZOOM, Fundacja Aktywizacja.

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Fundację AKTYWACJA:

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
 2. Fundacja Aktywizacja można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora.

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Fundacji Aktywizacja w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

Uczestnicy, godząc się na udział w wydarzenia, akceptują jego zasady.

Formularz zgłoszeniowy