Przejdź do menu Przejdź do treści

Centrum Kształcenia przez Całe Życie

Centrum Kształcenia przez Całe Życie jest jednostką organizacyjną uczelni, która została powołana w 2016 r. na mocy Zarządzenia nr 65/2016, organizacyjnie podlega Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.

Centrum odpowiedzialne jest za prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach kształcenia ustawicznego dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Jednostka, utożsamiając się z dynamicznie rozwijającym się regionem i otoczeniem, realizuje działania w oparciu o trzecią misję uczelni „Przez całe Życie”, wychodząc do społeczności z ofertą uczenia przez całe życie. 

Centrum inicjuje i rozwija programy edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także inspiruje i wspiera aktywność intelektualną, społeczną osób, które z różnych przyczyn zakończyły lub przerwały aktywność zawodową, aby mogły rozwijać kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy.

Działania Centrum Kształcenia przez Całe Życie mają na celu: 

  • wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa,
  • rozwój kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki,
  • poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
  • rozwój zainteresowań oraz pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 

Programy edukacyjne, które realizuje Centrum Kształcenia przez Całe Życie dla różnych grup wiekowych, to:

  • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EUD - to projekt ogólnopolski, prowadzony przez naszą uczelnię we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Program działa w systemie semestralnym. Semestr zajęć obejmuje 6 spotkań. Każde z nich trwa 90 minut i obejmuje wykład, zajęcia praktyczne oraz dyskusję. Zajęcia mają charakter interaktywny i prowadzone są w formule edutainment (nauki przez zabawę) dla uczniów klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych. W ramach realizowanych programów prowadzone są równocześnie wykłady dla rodziców KAWA (Krótkie Atrakcyjne Wykłady Angażujące).
  • Akademia Młodego Ekonomisty AME - to projekt ogólnopolski, prowadzone przez naszą uczelnię we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Programy działają w systemie semestralnym. Semestr zajęć obejmuje 6 spotkań. Każde z nich trwa 90 minut i obejmuje wykład, zajęcia praktyczne oraz dyskusję. Zajęcia mają charakter interaktywny i prowadzone są w formule edutainment (nauki przez zabawę) dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Od roku akademickiego 2020/21 został zawieszony.
  • Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku UETW - to jedyny w Polsce profilowany uniwersytet dla osób dojrzałych(od 50+), który powstał w marcu 2012 r.  Zajęcia w ramach UETW odbywają się w przez dwa semestry każdego roku akademickiego. Słuchacze uczestniczą w wykładach i seminariach oraz  zajęciach dodatkowych: zajęcia sportowe (basen, gimnastyka ogólnorozwojowa, taniec), lektoraty z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański). Powołany został Klub Miłośników Brydża.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca