Centrum Kształcenia przez Całe Życie

Centrum Kształcenia przez Całe Życie jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji. Odpowiada przede wszystkim za inicjowanie i realizację programów edukacji ekonomicznej dla różnych grup wiekowych