Centrum Marketingu

Centrum Marketingu jest jednostką organizacyjna w pionie Rektora. Odpowiada za realizowanie działań promocyjnych, komunikacyjnych oraz w obszarze rekrutacji na studia.