Przejdź do menu Przejdź do treści

UniKat "Zespół rozwiązań na rzecz internacjonalizacji skierowanych do studentów i kadry zagranicznej UE Katowice"

W ramach projektu powstała aplikacja webowa, „Welcome@UniKat”, osadzona w serwisie internetowym UE w Katowicach. Aplikacja jest zaprojektowana w języku angielskim oraz polski, w szczególności dedykowana jest studentom, doktorantom i kadrze anglojęzycznej.  

Zapraszamy do korzystania welcome.ue.katowice.pl

Źródło finansowania: NAWA ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER,  program "SPINAKER - intensywne międzynarodowe programy kształcenia 2020".  

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3