III Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości za nami

3-5 listopada 2017r. CNTI UE Katowice


W dniach 3-5 listopada 2017r. w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbyło się III Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawnościami, poświęcone zagadnieniom dotyczącym przedsiębiorczości oraz możliwością jakie stwarza rynek osobom niepełnosprawnym.

W Forum wzięli udział przedstawiciele organizacji oraz kół naukowych zrzeszających osoby niepełnosprawne z całej Polski. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był rynek Startupów w Polsce. W ramach forum odbyły się warsztaty dotyczące przedsiębiorczości i startupów, które poprowadziła firma Global BD Trading Sp. Zo.o, wsółpracująca od kilku lat z Uczelnią w ramach warsztatów aktywizujących Naszych studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.  

Uczestnicy forum zostali przywitani przez Dr Marię Gorczyńską - Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, która jednocześnie, w imieniu Rektora, otworzyła forum prelekcją na temat możliwości wsparcia procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami na Naszej Uczelni.
Pani Pełnomocnik omówiła również obowiązki oraz zadania Uczelni w Polsce, w zakresie pomocy studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami, przedstawiła ideę stworzenia Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które funkcjonuje w Uniwersytecie od 1 czerwca br.

Mamy nadzieję, że kolejne Forum, będzie tak samo interesujące i ciekawe, jak tegoroczne i przybliży uczestników do lepszego startu na rynku pracy.

Organizatorami wydarzenia była OSN UE Katowice, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych wraz Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Serdecznie Zapraszamy za rok!