Pomoc psychologa

Uwaga w dniu 10 i 14 listopada 2016r. dyżur Pani psycholog Marii Rabsztyn zostaje odwołany.


Zapraszamy do kontaktu z uczelnianymi psychologami!

 

Psycholog

Psycholog pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia. Poprzez rozmowę z psychologiem osoba odkrywa swoje wyjątkowe zalety i zasoby oraz bogactwo swoich umiejętności i kompetencji, aby wykorzystać je jak najlepiej do stawiania czoła życiowym wyzwaniom.

Dla kogo?

Z pomocy psychologicznej mogą skorzystać osoby:

  • cierpiące z powodu trudności natury psychicznej (lęki, depresja, natrętne myśli, natrętne reakcje na stres)
  • u których z powodu określonego funkcjonowania psychiki choruje ciało (zaburzenia odżywania, zaburzenia snu, choroby psychosomatyczne, zaburzenia seksualne)
  • przejawiające trudności w relacjach z ludźmi (problemy rodzinne i w związkach, samotność, życiowe sytuacje kryzysowe)
  • chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie, aby być bardziej zadowolonym z własnego funkcjonowania.

W zależności od rodzaju oczekiwań i potrzeb osoby zgłaszającej problem (od doraźnej pomocy do gruntownej zmiany funkcjonowania) pomoc psychologiczna ogranicza się do jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych lub wymaga dłuższego kontaktu – psychoterapii - może ona trwać od 8-12 spotkań do kilku lat.

Kontakt (dyżury psychologa)

Dyżury odbywają się w budynku B, pok. 308.

mgr Maria Rabsztyn

psycholog, posiada dwudziestoletnie doświadczenie terapeutyczne, w swojej pracy odwołuje się do autorefleksyjnych możliwości człowieka, jego potencjałów samorozwoju, samokierowania, obrony przed niekorzystnymi czynnikami zakłócającymi rozwój i funkcjonowanie fizyczne i psychiczne.

tel. kom. 694 268 396

Dyżur:
Poniedziałek godz. 17.00-19.00
Czwartek godz. 13.00-16.00

mgr Monika Korczak

psycholog, psychoterapeuta posiada kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne, w swojej pracy łączy podejście psychodynamiczne i systemowe. Jako terapeutka rodzinna pomaga uświadomić pacjentom uwikłanie w nieświadomy przekaz transgeneracyjny, jednocześnie pomaga w otwarciu się na autoanalizę i autorefleksję wobec własnych zachowań.
tel. kom. 667167888

Dyżur:
Wtorek godz. 9.30–11.30
Środa godz. 12.30-15.30