Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) studenci z niepełnosprawnościami


 

Dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, Edycja 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest przeznaczone dla:

  1. studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+ i  posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UEK w momencie składania wniosku o wyjazd,
  2. studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+. 

Więcej informacji dostępnych na stronie TUTAJ

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.