Szkolenie dla pracowników Uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza pracowników UE Katowice do udział w cyklu szkoleniowym "Praca ze studentami z zaburzeniami psychicznymi"


Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników uczelni, chcących pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w pracy z zaburzonym studentem, do udziału w szkoleniu "Praca ze studentami z zaburzeniami psychicznymi".

Szkolenie poprowadzi Pani psycholog Monika Korczak, związana od kilku lat z UE Katowice, a tym samym znającą bezpośrednio problemy studentów uczących się w Naszej Uczelni.
W programie szkolenia m.in:
- sylwetka zaburzonego studenta - kilka istotnych porad, jak poznać, że dzieje się "coś niedobrego";
- jak się zachować w trudnych sytuacjach, w kontakcie ze studentem;
- test predyspozycji;
- gdzie dalej pokierować studenta.

Szkolenie odbędzie się w dniu 31 maja 2017r. w godz. 12:30-15:00.
(na terenie głównego kampusu UE - sala zostanie podana w późniejszym terminie)
Jeśli będzie potrzeba przedyskutowania szczegółowiej danego tematu, to szkolenie zostanie przedłużone.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Zapisy na szkolenie przyjmowane są mailowo, do dnia 26 maja 2017r:
anita.kaminska@ue.katowice.pl

Pierwsza edycja tego typu szkolenia odbyła się w dniu 7 lutego 2017r. w Sali 321 w budynku N. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy Centrum Języków Obcych UE Katowice (lektorzy), którzy w codziennej pracy spotykają się ze studentami, potrzebującymi wsparcia, zrozumienia i pomocy. Celem tego szkolenia było przybliżenie pracownikom sytuacji studentów chorujących psychicznie, jak również przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz chorowaniem i zdrowieniem. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. jak rozpoznawać potencjalną obecność problemów psychicznych u studentów, jak o chorobie rozmawiać ze studentami i jak - jako pracownicy uczelni - mogą być pomocni osobom chorującym. 


Serdecznie Zapraszamy.