Szkolenie dla studentów i doktorantów


Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem,  do udziału w bezpłatnych  warsztatach:                                                                                             

 „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- własna działalność gospodarcza”                                                            

Dzięki tym warsztatom, dowiesz się między innymi jak założyć własną firmę-aspekty prawne, jak stworzyć właściwy Biznes Plan oraz jakie są możliwości dofinansowania.

Aby zapisać się na warsztaty należy dostarczyć do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Budynek A pokój 107 lub drogą mailową na adres: anita.kaminska@ue.katowice.pl następujące dokumenty:

- kartę zgłoszeniową - pobierz
- kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności. 

Warsztaty odbędą się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w czerwcu br.
(Dokładną datę podamy w późniejszym terminie)

 
Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do dnia 31 maja 2017 r.
UWAGA ilość miejsc ograniczona. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych, organizator zastrzega sobie odwołanie warsztatów.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!