TEKA ABSOLWENTA - Technologia - Efektywność - Kompetencje - Aktywizacja

Kompleksowy Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Studenci, Absolwenci!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:
TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja
Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia 
Projekt adresowany jest do osób, które:

 • są mieszkańcami  jednego z 6 województw:  śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego,  wielkopolskiego
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

 • kursów, szkoleń zawodowych
 • zdobycia uprawnień zawodowych w tym np. min.
  • prawa jazdy,
  • licencji wyceny nieruchomości,
  • uprawnień elektrycznych
  • itp.
 • 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym
 • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia

 Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

 
Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta. Ilośc miejsc ograniczona.
Deklaracje zgłoszeniowe można składać online na www.fazon.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: Alicja Kempa, Doradca Zawodowy Tel. 512-471-997