Udział w XI Krakowskich Dniach Integracji


W dniach 16-17.04.2018r. pracownik Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pani Anita Kamińska uczestniczyła w XI Krakowskich Dniach Integracji.

Pierwsza konferencja pt "Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój" odbyła się w dniu 16.04.2018r. w godz 10:00-15:00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33 w Krakowie. Wspólna refleksja nad zmianą paradygmatu spojrzenia na niepełnosprawność oraz dyskusja nad przekształceniem systemu wsparcia z mocno socjalnego na promujący postawy kreatywne i proaktywne. Polska, aby dokonać skoku cywilizacyjnego, potrzebuje zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród wielu grup, w tym studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Proces ten może odbywać się dzięki edukacji włączającej, w pełni dostępnym produktom i usługom oraz współpracy nauki z biznesem w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W dniu 17.04.2018r. w godz. 9:00-12:00 w Akademii Górniczo-Hutniczej, ul. Reymonta 17/10, odbyły się interesujące warsztaty dotyczące Likwidacji Barier Architektonicznych.
Warsztaty składały się z dwóch części:
Część I Teoretyczna - Czym są bariery architektoniczne? Jak je likwidować? - Prawidłowe, czy nie prawidłowe dostosowanie obiektu? - Podniesienie własnej świadomości, jak ważna jest likwidacja barier architektonicznych
Część II Praktyczna - Rozwiązanie problemów - Zmierzenie się z wózkiem, goglami i białą laską