Jak wejść na rynek pracy

Stowarzyszenie MOST ze śląska realizuje dwuletni projekt pod nazwą „Ku lepszemu życiu”. Celem projektu jest nabycie kompetencji umożliwiających wejście na rynek pracy i utrzymanie stabilnego zatrudnienia.

Stowarzyszenie MOST ze śląska realizuje dwuletni projekt pod nazwą „Ku lepszemu życiu”, współfinansowany przez PFRON (od kwietnia 2022r., nabór wniosków trwa). 

Celem projektu jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami oraz nabycie kompetencji umożliwiających wejście na rynek pracy i utrzymanie stabilnego zatrudnienia.

Główne działania projektowe to:

·         przygotowanie Indywidualnego Planu Działania;

·         doradztwo zawodowe;

·         pośrednictwo pracy;

·         specjalistyczne poradnictwo zawodowe, w tym rehabilitacyjne;

·         szkolenia zawodowe;

·         grupa wsparcia;

·         warsztaty rozwijające zainteresowania;

·         staże zawodowe.

 

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne

Zachęcam Was do kontaktu telefonicznego ze Stowarzyszeniem Most, tel. 533-641-591.

Nabór chętnych trwa!!! 

 

W razie problemów służymy pomocą.
Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami