UWAGA! Komunikacja z Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz z Panią Pełnomocnik

Zasady komunikacji na UE Katowice w sytuacji epidemiologicznej

Szanowni studenci, doktoranci
W związku z zarządzeniem Rektora 27/20, informujemy:

Podania w sprawach studenckich i doktoranckich, dotyczących słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników innych form kształcenia należy składać w formie elektronicznej (mailem) na adres e- mail opiekuna z ramienia UE Katowice.

Wnioski o zaświadczenia dot. spraw studenckich i doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników innych form kształcenia należy składać w formie elektronicznej na adres e- mail opiekuna z ramienia UE Katowice wraz z podaniem adresu korespondencyjnego, na który zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną.

Więcej informacji na temat zasad komunikacji można uzyskać klikając TUTAJ