Budynek C - Katowice, ul. Bogucicka 3b

Wejście do budynku
Budynek posiada jedno wejście. Nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schody).

Portiernia – znajduje się po lewej stronie, 2 m od wejścia, tel. 32-257-71-98.

Parking
Aktualnie trwa remont. Wjazd na parking możliwy po kontakcie telefonicznym 32-257-71-91 (szlaban). Bezpośrednio przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Korytarze
Budynek posiada 2 klatki schodowe. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Brak

Szatnia
Szatnie basenowe znajdują się na lewo od wejścia. Są one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toalety
Przy basenie znajduje się prysznic oraz toaleta koedukacyjna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na wyższych piętrach brak dostosowanej toalety. 

Dostosowania w budynku
Portiernia wyposażona jest w pętlę indukcyjną wspomagającą słyszenie.

Basen posiada infrastrukturę umożliwiającą korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnością.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.