Jubileusz 40-lecia pracy w AE prof. Czesława Głombika