XV Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach