Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych (CJO) UE Katowice prowadzi zajęcia językowe dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich wydziałach.

Na I stopniu studiów na Wydziale Ekonomii, Wydziale Finansów i Ubezpieczeń i Wydziale Zarządzania prowadzone są kursy języka obcego z elementami biznesu (poziomy A1 i A2) oraz kursy ogólnego języka biznesu (poziomy B1, B2, C1). Kurs przewidziany programem studiów trwa trzy lub cztery semestry, zależnie od wydziału, i kończy się egzaminem na tym samym poziomie, na którym prowadzony był kurs. Na Wydziale Informatyki i Komunikacji prowadzone są kursy języka angielskiego przygotowujące każdego studenta do egzaminu językowego na poziomie B2.

Kursy na II stopniu studiów na wszystkich wydziałach obejmują język specjalistyczny danego kierunku. Są one prowadzone tylko na poziomach B2 i C1 i kończą się zaliczeniem.

brak nowości na liście.