Szanowni Kandydaci

Każdy student studiów stacjonarnych I stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach uczęszcza na zajęcia z dwóch języków obcych. Lektoraty mają praktyczny charakter, a ich celem jest wyposażenie studentów w kompetencje językowe potrzebne w przyszłej pracy zawodowej w obszarze szeroko pojętego biznesu, jak również przygotowanie do studiowania w języku obcym m.in. w ramach programu Erasmus+.

Na wszystkich kierunkach studiów lektoraty trwają 4 semestry i kończą się egzaminem.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w zakładkach.

Do zobaczenia na zajęciach!

Zespół Centrum Języków Obcych