Jak ocenić poziom kompetencji językowych

Oceniając poziom swoich kompetencji językowych od A1 w górę należy kierować się następującymi kryteriami:

1. Wyniki uzyskane na maturze

Poniższa tabela podaje przybliżony sposób interpretacji wyniku matury. 

 

rodzaj maturyA2B1B2C1
podstawowa21-48%49-70%70%+
rozszerzona55-86%87-100%

2. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) - tabela samooceny

3. Inne doświadczenia Kandydata (np. kursy językowe, posiadane certyfikaty, pobyty za granicą, itp.)