Lektoraty dla kierunku International Business

Studenci kierunki International Business uczęszczają na lektoraty dwóch języków obcych przez 6 semestrów studiów pierwszego stopnia i 3 semestry studiów drugiego stopnia. Zapisy do grup lektoratowych  na dany rok akademicki odbywają się pod koniec września na podstawie ankiety udostępnianej przez CJO. Przypomnienie o konieczności wypełnienia ankiety studenci otrzymują drogą mailową:

  • studenci I roku - na adres mailowy podany w procesie rekrutacji
  • studenci lat wyższych - na adres konta uczelnianego

Ankieta będzie opublikowana na stronie CJO pod koniec września 2020.

Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i o przyjęciu do grupy decydować będzie kolejność wypełniania ankiet.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone będą z następujących języków:

  • English C1
  • German (A1-B2)
  • French (A1-B1)
  • Italian (A1-B1)
  • Spanish (A1-B2)
  • Russian (A1-B1)
  • Chinese (A1-B1)
  • Polish (A1-B1) dla studentów obcokrajowców

Kursy dla języków na poziomach A1-A2 prowadzone są z wykorzystaniem języka polskiego jako wykładowego.