Języki na lektoratach

Oferta językowa dla I stopnia studiów niestacjonarnych

Centrum Języków Obcych prowadzi zajęcia z następujących języków:

  • język angielski na poziomach (docelowych) B1, B2, B2+
  • język niemiecki na poziomach (docelowych) A1, A2
  • zależnie od kierunku: język francuski, hiszpański, włoski, rosyjski na poziomie (docelowym) A1

Grupy językowe prowadzone są wspólnie dla następujących kierunków:

  • Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Finanse Menedżerskie, Logistyka w Biznesie, Zarządzanie
  • Finanse i Rachunkowość, Rachunkowość i Podatki
  • Bezpieczeństwo w Biznesie, Ekonomia, Logistyka, Przedsiębiorczość i Finanse

Zapisy na lektorat

Wybór grup językowych dla kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia

Kandydat dokonuje wyboru dwóch grup językowych (język angielski i język drugi) po otrzymaniu decyzji o przyjęciu i złożeniu swoich dokumentów. W ankiecie należy wybrać język drugi oraz określić poziom języka angielskiego.

Wiadomość o ankiecie językowej kandydaci otrzymują na adres email podany w procesie rekrutacji.

Kandydaci mają obowiązek zapisania się na lektoraty w terminie podanym w wiadomości o ankiecie językowej. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wybór jest wiążący i nie ma możliwości zmiany. Prosimy o przemyślane i odpowiedzialne decyzje.

Poniżej przedstawiamy lektoraty przewidziane na rok akademicki 2020/2021 dla poszczególnych grup kierunków. Formularze wybory języków aktywne będą dopiero po zakończeniu rekrutacji.