Języki na lektoratach

Oferta językowa dla I stopnia studiów niestacjonarnych

Centrum Języków Obcych prowadzi zajęcia z następujących języków:

  • język angielski na poziomach (docelowych) B1, B2, B2+
  • język niemiecki na poziomach (docelowych) A1, A2
  • zależnie od kierunku: język francuski, hiszpański, włoski, rosyjski na poziomie (docelowym) A1

Grupy językowe prowadzone są wspólnie dla następujących kierunków:

  • Informatyka, Logistyka w biznesie, Zarządzanie
  • Finanse i rachunkowość, Rachunkowość i podatki
  • Ekonomia, Gospodarka cyfrowa, Gospodarka Miejska i Nieruchomości, Logistyka, Przedsiębiorczość i Finanse

Zapisy na lektorat

Wybór grup językowych dla kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia

WAŻNE! Ankiety i zasady zostaną przesłane na konto mailowe studenta w domenie uekat.pl po zakończeniu rekrutacji. Wypełnienie ankiety będzie możliwe tylko po zalogowaniu na to konto

Kandydaci mają obowiązek zapisania się na lektoraty w terminie podanym w wiadomości o ankiecie językowej. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wybór jest wiążący i nie ma możliwości zmiany. Prosimy o przemyślane i odpowiedzialne decyzje.