Przejdź do menu Przejdź do treści

Języki na lektoratach

Oferta językowa dla I stopnia studiów stacjonarnych

Centrum Języków Obcych prowadzi zajęcia z następujących języków:

  • język angielski na poziomach (docelowych) B2, B2+, C1
  • język niemiecki na poziomach (docelowych) A1+, A2+, B1, B2
  • język francuski na poziomach (docelowych) A1+, A2+
  • język hiszpański na poziomach (docelowych) A1+, A2+
  • język włoski na poziomach (docelowych) A1+, A2+
  • język rosyjski na poziomach (docelowych) A1+, A2+
  • języka polski jako obcy na poziomie (docelowym) B2+

Poziomy kursów i egzaminów

Poziomy początkowe i docelowe

W ankiecie rekrutacyjnej kandydat na studia stacjonarne I stopnia określa poziom swoich kompetencji językowych w momencie rozpoczynania studiów. Na tej podstawie zostaje przydzielony do grupy, której poziom (określony w nazwie grupy) jest poziomem docelowym, czyli osiąganym na koniec lektoratu i potwierdzanym przez egzamin końcowy, który odbywa się w sesji letniej w czwartym semestrze.

Zasady takie obowiązują na wszystkich kierunkach studiów I stopnia z wyjątkiem kierunku International Business, na którym oferowana jest odmienna ścieżka kształcenia językowego.

Poniższa tabela przedstawia zależność między poziomem deklarowanym w ankiecie rekrutacyjnej a poziomem grupy, do której przydzielony został student. 

Poziom kompetencji językowych kandydata (deklarowany podczas rekrutacji na studia)

Poziom docelowy (egzamin) = Poziom grupy lektoratowej

Poziom zaawansowany B2+/C1 (Advanced)C1 w biznesie
Poziom średni wyższy B2 (Upper-intermediate)B2+ w biznesie
Poziom średni B1/B1+ (Intermediate)B2 w biznesie
Poziom średni niższy A2/A2+ (Pre-intermediate)B1 w biznesie
Poziom podstawowy A1/A1+ (Elementary)A2+ w biznesie
Poziom początkujący A0 (Beginner)A1+ w biznesie

Ankieta językowa

Ankieta językowa jest integralną częścią procesu rekrutacji.

W ankiecie Kandydaci dokonują trzech wyborów, deklarując aktualny poziom swoich kompetencji językowych: 

  • język angielski

  • drugi język, którego Kandydat chce się uczyć;
  • trzeci wybór to wybór dodatkowy, który zostanie wykorzystany jeśli przydział do grupy tworzonej na podstawie dwóch podstawowych wyborów nie jest możliwy z przyczyn organizacyjnych.

Wybory są wiążące, a ich zmiana  będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach.

W przypadku braku możliwości przypisania Kandydata do grupy językowej na podstawie trzech wyborów w ankiecie, Kandydat nie zostanie przypisany do żadnej grupy i będzie proszony o skontaktowanie się z Centrum Języków Obcych w celu uzgodnienia wyboru języków (w ramach oferty CJO i możliwości organizacyjnych).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3