Rok akademicki 2019/2020

Drodzy Studenci

Witamy w nowym roku akademickim 2019/2020. Zapraszamy do odwiedzania strony Centrum Języków Obcych, która zapewnia dostęp do bieżących informacji.

W związku z przepisami RODO wszelka korespondencja pomiędzy wykładowcami CJO a studentami odbywać się może tylko w ramach poczty UE Katowice. Prosimy o korzystanie z konta w domenie edu.uekat.pl, bo wyłącznie na taki adres CJO i wykładowcy CJO będą przesyłać informacje.

Życzymy udanego roku akademickiego!

Zespół CJO

Poziomy początkowe i docelowe

W roku akademickim 2019/2020 wprowadzono rozróżnienie pomiędzy poziomem deklarowanym przez kandydata na studia w ankiecie rekrutacyjnej a poziomem, na którym zakończy się lektorat po czterech semestrach.

W ankiecie rekrutacyjnej kandydat określa swój poziom kompetencji językowych w momencie rozpoczynania studiów. Na tej podstawie zostaje przydzielony do grupy, której poziom jest poziomem docelowym, czyli osiąganym na koniec lektoratu i potwierdzanym przez egzamin końcowy, który odbywa się w sesji letniej po czwartym semestrze.

Zasady takie obowiązują na wszystkich kierunkach studiów I stopnia od naboru 2019/2020 z wyjątkiem kierunku International Business, na którym oferowana jest odmienna ścieżka kształcenia językowego.

Poniższa tabela przedstawia zależność między poziomem deklarowanym w ankiecie rekrutacyjnej a poziomem grupy, do której przydzielony został student. Prosimy o nieskładanie podań o zmianę grupy/poziomu/języka we wrześniu - szczegółowe zasady podane są niżej.

Poziom początkowy (deklarowany w ankiecie)

Poziom docelowy (egzamin) = Poziom grupy lektoratowej

Poziom zaawansowany B2+/C1C1 w biznesie
Poziom średni wyższy (B2)B2+ w biznesie
Poziom średni (B1/B1+)B2 w biznesie
Poziom średni niższy (A2/A2+)B1 w biznesie
Poziom podstawowy (A1+)A2+ w biznesie
Poziom początkujący (A1)A1+ w biznesie