Rok akademicki 2019/2020

Drodzy Studenci

Witamy w nowym roku akademickim 2019/2020. Zapraszamy do odwiedzania strony Centrum Języków Obcych, która zapewnia dostęp do bieżących informacji.

W związku z przepisami RODO wszelka korespondencja pomiędzy wykładowcami CJO a studentami odbywać się może tylko w ramach poczty UE Katowice. Prosimy o korzystanie z konta w domenie edu.uekat.pl, bo wyłącznie na taki adres CJO i wykładowcy CJO będą przesyłać informacje.

Życzymy udanego roku akademickiego!

Zespół CJO

Poziomy początkowe i docelowe

W roku akademickim 2019/2020 wprowadzono rozróżnienie pomiędzy poziomem deklarowanym przez kandydata na studia w ankiecie rekrutacyjnej a poziomem, na którym zakończy się lektorat po czterech semestrach.

W ankiecie rekrutacyjnej kandydat określa swój poziom kompetencji językowych w momencie rozpoczynania studiów. Na tej podstawie zostaje przydzielony do grupy, której poziom jest poziomem docelowym, czyli osiąganym na koniec lektoratu i potwierdzanym przez egzamin końcowy, który odbywa się w sesji letniej po czwartym semestrze.

Zasady takie obowiązują na wszystkich kierunkach studiów I stopnia od naboru 2019/2020 z wyjątkiem kierunku International Business, na którym oferowana jest odmienna ścieżka kształcenia językowego.

Poniższa tabela przedstawia zależność między poziomem deklarowanym w ankiecie rekrutacyjnej a poziomem grupy, do której przydzielony został student. Prosimy o nieskładanie podań o zmianę grupy/poziomu/języka we wrześniu - szczegółowe zasady podane są niżej.

Poziom początkowy (deklarowany w ankiecie)

Poziom docelowy (egzamin) = Poziom grupy lektoratowej

Poziom zaawansowany B2+/C1C1 w biznesie
Poziom średni wyższy (B2)B2+ w biznesie
Poziom średni (B1/B1+)B2 w biznesie
Poziom średni niższy (A2/A2+)B1 w biznesie
Poziom podstawowy (A1+)A2+ w biznesie
Poziom początkujący (A1)A1+ w biznesie

Zmiana grupy językowej - informacja dla studentów I roku

Podania można składać od 15 października tylko po spełnieniu poniższych warunków.

Zmiana grupy językowej nie jest możliwa, jeśli student przydzielony został według swoich wyborów zadeklarowanych podczas rekrutacji (wybór I, II i III). Tylko w przypadku, gdy tak nie jest, prosimy o składanie podań według przedstawionych poniżej zasad. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie podań wynikać będzie z możliwości organizacyjnych Centrum Języków Obcych.

Zasady składania odwołań dotyczących przydziału do grupy językowej

Poniżej przedstawiamy trzy warianty zmian.

I    Podanie o zmianę języka (Wzór poniżej: PODANIE A)

 1. Obecność na dwóch zajęciach w grupie oryginalnej.
 2. Ponowne rozważenie decyzji o złożeniu podania o zmianę grupy.
 3. W przypadku podtrzymania decyzji – potwierdzenie przez lektora prowadzącego grupę, czy przydział języków zgodny jest z I, II i III opcją zaznaczoną w ankiecie rekrutacyjnej (podpis lektora na podaniu).
 4. Złożenie podania o zmianę grupy osobiście w sekretariacie (pokój 310N).
 5. Treść podania powinna zawierać uzasadnienie ubiegania się o zmianę.
 6. Wzór podania poniżej.

II   Podanie o zmianę poziomu (Wzór poniżej: PODANIE B)

 1. Obecność na dwóch zajęciach w grupie oryginalnej.
 2. Ponowne rozważenie decyzji o złożeniu podania o zmianę poziomu grupy oraz omówienie jej z lektorem.
 3. W wypadku podtrzymania decyzji – (a) potwierdzenie przez lektora prowadzącego grupę, czy przydział języków zgodny jest z I, II i III opcją zaznaczoną w ankiecie rekrutacyjnej (podpis lektora na podaniu) oraz (b) opinia lektora dotycząca zasadności podania.
 4. Złożenie podania o zmianę grupy osobiście w sekretariacie (pokój 310N).
 5. Wzór podania poniżej.

III  Podanie o wymianę miejsc w grupie językowej (Wzór poniżej: PODANIE C)

Niezależnie od przedstawionych wyżej dwóch mechanizmów, istnieje możliwość zmiany grupy językowej poprzez wymianę miejsca w grupie z innym studentem tego samego wydziału/kierunku - (np. Z I 2 i Z I 5, E I 12 i E I 16, itp.).  W tym przypadku nie jest konieczna pisemna opinia lektora prowadzącego, jednak zachęcamy Państwa do rozmowy z prowadzącymi dane grupy.

Prosimy o korzystanie z zamieszczonych niżej wzorów podań.