Kurs Deutsch+

Program kursu składa się z czterech elementów. Część podstawowa to przygotowanie do egzaminu, a moduły Logistik, Finanzwesen i Arbeit pozwalają dodatkowo poszerzyć tematykę zajęć o treści specjalistyczne z zakresu logistyki, finansów i/lub umiejętności biznesowych, np. prezentacje, spotkania, rozmowy telefoniczne.

Moduł podstawowy to kurs telc Deutsch B1+ Beruf lub kurs telc Deutsch B2+ Beruf.

Deutsch+ Logistik 

Niemcy zajmują czołową pozycję na rynku usług logistycznych. Firmy logistyczne szukają w Polsce pracowników ze znajomością języka niemieckiego. Celem modułu Deutsch+ Logistik jest przybliżenie problematyki związanej z tym sektorem usług, poznanie specyficznego słownictwa, przebiegu procesów logistycznych, planowania i kontroli. Zajęcia obejmują rozwijanie umiejętności językowych, niezbędnych dla tej specjalizacji, jak również wykształcenie zachowań językowych, niezbędnych w codziennym życiu firmy, uwzględniając jednocześnie aspekty komunikacji międzykulturowej.

 

Deutsch+ Finanzwesen 

Niemieckie firmy coraz częściej działają na rynku polskim.  Również w sektorze finansów. Dlatego rośnie zapotrzebowanie na fachowców, którzy poza znajomością tematyki finansowej biegle operują językiem niemieckim. Moduł Deutsch+ Finanzwesen ma na celu połączenie wiedzy fachowej z terminologia w języku niemieckim.

 

Deutsch+ Arbeit

Codzienność w pracy różni się od naszego życia prywatnego. Zwłaszcza w firmach międzynarodowych, gdzie oprócz bariery językowej pojawiają się problemy międzykulturowe. Moduł Deutsch+ Arbeit ma na celu przybliżenia tematyki najczęściej pojawiającej się w środowisku pracy, a również przybliżenie odmienności kulturowej Polaków i Niemców, żeby pozostały różnicą, którą szanujemy, a nie problemem, z którym nie potrafimy sobie poradzić.