Kurs i egzamin telc Deutsch B1+ Beruf

Egzamin telc Deutsch B1+ Beruf

Zapraszamy do zapoznania się z egzaminem telc Deutsch B1+ Beruf:

Cel kursu

Zajęcia przygotowują do egzaminu na poziomie B1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć i rozwinąć umiejętność komunikacji w zakresie życia codziennego, rozumienia tekstów niemieckojęzycznych o tematyce ogólnej oraz efektywnego porozumiewania się w mowie i piśmie poprzez dobór właściwej formy wypowiedzi.

Program kursu poszerzony jest o następujące moduły:

  • Deutsch+ Logistik
  • Deutsch+ Finanzwesen
  • Deutsch+ Arbeit

Informacje o kursie dla roku akademickiego 2019/2020

Wielkość grupy – +/- 8 osób

Wiek uczestników – 18+

Poziom – B1

Liczba godzin – 80

Cena1560

Warunki płatności - cała kwota lub raty wpłacane na indywidualne konto uczestnika

Rata 1Rata 2Rata 3Rata 4Rata 5Rata 6
390390195195195195

Przebieg kursu

Liczba spotkań – 20

Czas spotkań – 9.00 – 12.15 (sobota)

Miejsce spotkań – Budynek N

Materiały szkoleniowe zapewnia ŚSJB

 

Egzamin

Termin - koniec maja