Kontakt

Osobą "pierwszego kontaktu" w sprawach dotyczących egzaminu i kursu jest wykładowca prowadzący zajęcia.

Organizacją i koordynowaniem kursów i egzaminów językowych na WIK zajmują się wyznaczeni pracownicy CJO. W sprawie pytań, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi na stronie poświęconej językom obcym na WIK lub u prowadzącego kurs, można zwracać się do nich w godzinach konsultacji oraz drogą mailową.

Dydaktyka i egzaminy: mgr Magdalena Łęska

Sprawy studenckie, studia stacjonarne: mgr Beata Malik-Kozłowska

Sprawy studenckie, studia niestacjonarne: mgr Katarzyna Rzepka

Sekretariat CJO: pokój 310N