Przejdź do menu Przejdź do treści

Kursy i egzaminy językowe w programie studiów pierwszego stopnia

Studenci studiów pierwszego stopnia uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych:

  1. języka angielskiego - głównym celem kształcenia w zakresie języka angielskiego jest wyposażenie studentów w wiedzę i kompetencje specjalistyczne, tzn. nauka języka dla ogólnych celów biznesowych na poziomie zadeklarowanym w ankiecie rekrutacyjnej, przy jednoczesnym rozwijaniu ogólnych kompetencji językowych na poziomie co najmniej B2,
  2. języka 'drugiego' - celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowanie drugiego języka obcego w stopniu podstawowym lub średniozaawansowanym, z elementami języka dla celów biznesowych.

Zajęcia językowe na I stopniu studiów stacjonarnych trwają cztery semestry i kończą się egzaminem. Każdy semestr nauki to 30 godzin podzielonych na 15 spotkań. 

Zajęcia językowe na I stopniu studiów niestacjonarnych trwają cztery semestry i kończą się egzaminem. Każdy semestr nauki to 15 godzin podzielonych na 5 spotkań.

Egzamin językowy

Pod koniec ostatniego semestru kursu wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) zobowiązani są do przystąpienia do standaryzowanego egzaminu końcowego z 2 języków obcych.

Na ocenę końcową składają się:

  • ocena z egzaminu pisemnego o wartości 70% oceny końcowej,
  • ocena wystawiona na zaliczenie ostatniego semestru kursu (zawierająca oceny za wypowiedzi ustne) o wartości 30% oceny końcowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat egzaminu.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3