Ramowy plan zajęć językowych dla studiów stacjonarnych na semestr zimowy 2021/2022

Poniższy plan to plan ramowy, który nie uwzględnia bieżących zmian (np. zastępstw lub zajęć przełożonych na inny termin).

Aktualne plany zajęć dostępne są wyłącznie w wirtualnej uczelni. Więcej...

Poniższe plany dostępne po zalogowaniu na konto @edu.uekat.pl.

Ramowy plan dla studentów studiów stacjonarnych

Informacja o zapisach do grup dla studentów powracających na studia

Studenci, którzy wracają na studia po urlopie zdrowotnym, urlopie dziekańskim, powtarzaniu roku/semestru, i w związku z tym nie są zapisani do żadnej grupy językowej, proszeni są o przesłanie maila do sekretariatu CJO i do wiadomości swojego opiekuna w Dziekanacie. W mailu należy podać:

  • imię i nazwisko
  • kierunek
  • semestr studiów
  • języki i poziomy realizowane przed przerwą w studiach 
  • oraz załączyć zrzut ekranu z Wirtualnej Uczelni zawierający informację o lektoratach (język/poziom) realizowanych przed przerwą w studiach.