Poziomy biegłości językowej A1-C2

Ścieżka kształcenia językowego studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oparta jest o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który jest oficjalnym systemem oceny kompetencji w zakresie języków obcych w Unii Europejskiej, a zatem we wszystkich dokumentach prawnych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Kursy językowe prowadzone w ramach obowiązkowego lektoratu oparte są o programy nauczania języka biznesu (poziomy B1, B2, C1), a w przypadku niższych poziomów (A1, A2) języka obcego z elementami biznesu.

DLA KANDYDATÓW

Przy wyborze lektoratów na I stopniu studiów należy kierować się poniższą tabelą samooceny ESOKJ. Kursy A1 to kursy dla zupełnie początkujących (poziom A1 dotyczy celu kursu), więc nie można ich wybrać dla języka, którego kandydat uczył się w szkole średniej.