Struktura organizacyjna

 

Kierownik Centrum  Języków Obcych

dr Jolanta Łącka-Badura

Zastępca Kierownika Centrum Języków Obcych

mgr Magdalena Łęska

Sekretariat

Magdalena Staniczek

Struktura CJO

Centrum Języków Obcych obejmuje (struktura):