Studium Języka Angielskiego

Kierownik Studium Języka Angielskiego

mgr Mirosława Knapik -Jach

Zespoły

Zespół I - pokój 306N

Zespół II - pokój 308N

Zespół III - pokój 316N

Zespół IV - pokój 317N

 

Wszelkie sprawy związane z planami zajęć i konsultacji oraz zmianami wynikającymi m.in. z nieobecności lektorów zamieszczone są na stronie Plany zajęć i konsultacji.

Pracownicy

Lektor Pokój Tel. wew. E-mail
mgr Beata Chodkiewicz 308 N 7796  beata.chodkiewicz@ue.katowice.pl
mgr Hanna Grudzien 308 N 7796   hanna.grudzien@ue.katowice.pl
mgr Ewa Grzelewska-Jędryka 316 N 7795  ewa.jedryka@ue.katowice.pl
mgr Anna Grzywok 306 N 7797 anna.grzywok@ue.katowice.pl
mgr Eugeniusz Janikowski 316 N 7795  eugeniusz.janikowski@ue.katowice.pl
mgr Maria Klimińska 316 N 7795   maria.kliminska@ue.katowice.pl
mgr Mirosława Knapik-Jach 308 N 7796   miroslawa.knapik-jach@ue.katowice.pl
mgr Iwona Korkus 306 N 7797   iwona.korkus@ue.katowice.pl
mgr Katarzyna Kudełko 317 N 7787  katarzyna.kudelko@ue.katowice.pl
dr Jolanta Łącka-Badura 310 N 7792    jolanta.lacka-badura@ue.katowice.pl
mgr Magdalena Łęska 310 N 7792   magdalena.leska@ue.katowice.pl
mgr Beata Malik-Kozłowska 316 N 7795   beata.malik-kozlowska@ue.katowice.pl
mgr Beata Marcinkowska 308 N 7796   beata.marcinkowska@ue.katowice.pl
mgr Joanna Mazur

316 N

7795 joanna.mazur@ue.katowice.pl
mgr Urszula Pierzchała 306 N 7797  urszula.pierzchala@ue.katowice.pl
mgr Katarzyna Rzepka 306 N 7797  katarzyna.rzepka@ue.katowice.pl
mgr Ewa Stańko 317 N 7787 ewa.stanko@ue.katowice.pl
mgr Jakub Śliwa 317 N 7787  jakub.sliwa@ue.katowice.pl
mgr Joanna Wachowicz 317 N 7787  joanna.wachowicz@ue.katowice.pl
mgr Adam Wasiołka (urlop zdrowotny 16/17) 316 N 7795 adam.wasiolka@ue.katowice.pl
mgr Iwona Gottschling-Zawadzka 308 N 7796   iwona.gottschling-zawadzka@ue.katowice.pl
mgr Ilona Zawartka 306 N 7797  ilona.zawartka@ue.katowice.pl
mgr Małgorzata Żółkoś-Leszczyńska 317 N 7787  malgorzata.leszczynska@ue.katowice.pl
mgr Leonard Cichos

WBFiA, Rybnik

324329850 leonard.cichos@ue.katowice.pl
mgr Joanna Kobielska-Kalisz 308 N 7796

joanna

.kobielska-kalisz@ue.katowice.pl

mgr Piotr Goraj 317 N 7787  piotr.goraj@ue.katowice.pl