Studium Języków Romańskich, Słowiańskich, Języka Niemieckiego i Języka Chińskiego

 

Kierownik Studium Języków Romańskich, Słowiańskich, Języka Niemieckiego i Języka Chińskiego

mgr Michał Pieprz

 

Zespół Języka Niemieckiego

Pokój: 208 N, 209 N

 

Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Języka Chińskiego

Pokoje: 216 N, 307 N, 312 N, 318 N

 

 

Pracownicy

 

Zespół Języka Niemieckiego

Lektor

Pokój

Tel. wew.

E-mail

mgr Małgorzata Bakalarska-Dyduch

208 N

7788

malgorzata.bakalarska-dyduch@ue.katowice.pl

mgr Grażyna Bartczak

208 N

7788

grazyna.bartczak@ue.katowice.pl

mgr Zbigniew Dzianok

209 N

7784

zbigniew.dzianok@ue.katowice.pl

mgr Teresa  Gąsior

209 N

7784

teresa.gasior@ue.katowice.pl

mgr Grzegorz Gąsior

209 N

7784

grzegorz.gasior@ue.katowice.pl

mgr Marzena Myszka

208 N

7788

marzena.myszka@ue.katowice.pl

mgr Bożena Placek 209 N 7784 bozena.placek@ue.katowice.pl 

dr Elwira Poleszczuk

208 N

7788

elwira.poleszczuk@ue.katowice.pl

dr Anna Iwańska 209 N 7784

anna.iwanska@ue.katowice.pl

 

Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Języka Chińskiego

Lektor

Pokój

Tel. wew.

E-mail

dr Katarzyna Bańka-Orłowska 309 N katarzyna.banka@ue.katowice.pl 

mgr Grażyna Głowacka

318 N

7789

grazyna.glowacka@ue.katowice.pl

mgr Marta Goraj-Kasprzyk

307 N

7794

martakasprzyk@ue.katowice.pl

dr Bartłomiej Kopczacki 312 N 7793 bartlomiej.kopczacki@uekat.pl 

mgr Grażyna Iskra-Orlak

307 N

7794

grazyna.iskra-orlak@ue.katowice.pl

mgr Bożena Kopoczyńska

312 N

7793

bozena.kopoczynska@ue.katowice.pl

mgr Anna Marino Congosto
307 N 7794

anna.marino.congosto@ue.katowice.pl

mgr Celina Depta 216 N 7798 celina.depta@uekat.pl
mgr Katarzyna Kubit 216 N 7798 katarzyna.kubit@ue.katowice.pl 
mgr Sylwia Maj-Moskalik 216 N 7798 sylwia.maj-moskalik@uekat.pl

mgr Magdalena Makieła

307 N

7794

magdalena.makiela@ue.katowice.pl

mgr Anna Matkowska

318 N

7789

anna.matkowska@ue.katowice.pl

mgr Aleksandra Pilchowska 216 N 7798 aleksandra.pilchowska@ue.katowice.pl 

mgr Michał Pieprz

307 N

7794

michal.pieprz@ue.katowice.pl

mgr Grażyna Tkocz

318 N

7789

grazyna.tkocz@ue.katowice.pl 
mgr Krzysztof Wasilewski 309 N krzysztof.wasilewski@ue.katowice.pl 
mgr Alicja Wójcik 318 N 7789 alicja.wojcik@ue.katowice.pl