Studium Języków Romańskich, Słowiańskich, Języka Niemieckiego i Języka Chińskiego

Kierownik Studium Języków Romańskich, Słowiańskich, Języka Niemieckiego i Języka Chińskiego

mgr Michał Pieprz

Zespół Języka Niemieckiego

Pokój: 245 N

Liderzy: mgr Ilona Grygiel i mgr Marzena Myszka

Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Języka Chińskiego

Pokoje: 307 N, 308 N, 321 N, 328 N

Lider: mgr Anna Matkowska

 

Wszelkie sprawy związane z planami zajęć i konsultacji oraz zmianami wynikającymi m.in. z nieobecności lektorów zamieszczone są na stronie Plany zajęć i konsultacji.

Pracownicy

 

Zespół Języka Niemieckiego

Lektor

Pokój

Tel. wew.

E-mail

mgr Małgorzata Bakalarska-Dyduch

208 N

7788

malgorzata.bakalarska-dyduch@ue.katowice.pl

mgr Grażyna Bartczak

208 N

7788

grazyna.bartczak@ue.katowice.pl

mgr Zbigniew Dzianok

209 N

7784

zbigniew.dzianok@ue.katowice.pl

mgr Teresa  Gąsior

209 N

7784

teresa.gasior@ue.katowice.pl

mgr Grzegorz Gąsior

209 N

7784

grzegorz.gasior@ue.katowice.pl

mgr Ilona Grygiel

208 N

7788

ilona.grygiel@ue.katowice.pl

mgr Marzena Myszka

209 N

7784

marzena.myszka@ue.katowice.pl

mgr Elwira Poleszczuk

208 N

7788

elwira.poleszczuk@ue.katowice.pl

dr    Anna Iwańska 209N 7784

anna.iwanska@ue.katowice.pl

mgr Monika Przetacznik

urlop zdroworny18/19

209 N

7784

monika.przetacznik@ue.katowice.pl

 

Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Języka Chińskiego

Lektor

Pokój

Tel. wew.

E-mail

mgr Grażyna Głowacka

318 N

7789

grazyna.glowacka@ue.katowice.pl

mgr Marta Goraj-Kasprzyk

307 N

7794

marta.goraj-kasprzyk@ue.katowice.pl

mgr Grażyna Iskra-Orlak

307 N

7794

grazyna.iskra-orlak@ue.katowice.pl

mgr Bożena Kopoczyńska

312 N

7793

bozena.kopoczynska@ue.katowice.pl

mgr Anna Krawczyk 307N 7794

anna.krawczyk@ue.katowice.pl

mgr Magdalena Makieła

307 N

7794

magdalena.makiela@ue.katowice.pl

mgr Anna Matkowska

318 N

7789

anna.matkowska@ue.katowice.pl

mgr Michał Pieprz

307 N

7794

michal.pieprz@ue.katowice.pl

mgr Krzysztofa Pycińska

318 N

7789

krzysztofa.pycinska@ue.katowice.pl

mgr Małgorzata Zarębska

318 N

7789

malgorzata.zarebska@ue.katowice.pl

mgr Jolanta Ziółkowska

318 N

7789

jolanta.ziolkowska@ue.katowice.pl