Przejdź do menu Przejdź do treści

Uznanie efektów uczenia się

Zgodnie z Regulaminem studiów, student może ubiegać się o uznanie efektów uczenia się dla kompetencji językowych, składając odpowiednie podanie do Dziekana, gdy

  1. osiągnął zakładane efekty uczenia się na innym kierunku UE Katowice lub w innej uczelni; efekty te - zgodnie z Kartą Opisu Przedmiotu UE Katowice - powinny obejmować język biznesu;
  2. posiada stosowny certyfikat językowy.*

Podania można składać wyłącznie w terminach wyznaczonych w szczegółowym harmonogramie roku akademickiego , zgodnie z zasadami określonymi przez Dziekanat.

Studenci wnioskujący o uznanie efektów obejmujących całość lektoratu proszeni są o wpisanie wszystkich 4 semestrów we wniosku do Dziekana.

Studenci ubiegający się o uznanie efektów na podstawie wyników uzyskanych w innej uczelni, do wniosku, obok wykazu zaliczeń lub suplementu do dyplomu, dołączają obowiązkowo sylabus zaliczonego przedmiotu. 

*Certyfikaty 

Podstawę zwolnienia z zajęć i egzaminu stanowią aktualne i pełne certyfikaty z języka biznesu (obejmujące cztery kompetencje językowe), o ile poświadczają znajomość języka obcego w biznesie na poziomie odpowiadającym docelowemu poziomowi grupy, do której student został zapisany.

Posiadanie certyfikatu języka ogólnego na poziomie wyższym niż lektorat prowadzony dla danego kierunku (najwyższy oferowany poziom lektoratu dla danego języka) również uprawnia studenta do złożenia podania - rozwiązania będę dostosowane do indywidualnych sytuacji.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3